Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Tegoroczne wręczenie nagród odbyło się podczas wczorajszej sesji Rady Gminy. Uczniowie, wspierani przez rodziców,  z rąk Wójt -  Renaty Gawlik oraz kierownik GZOS – Agnieszki Fliśnik odebrali wyróżnienia.Gratulacje złożyli także Radni oraz Przewodniczący Rady Gminy Biskupice.

Najlepsze wyniki w nauce, wysoka frekwencja na zajęciach szkolnych, zachowanie godne naśladowania oraz szczególne osiągnięcia, były brane pod uwagę podczas kolejnej  edycji przyznawania stypendiów najzdolniejszym uczniom naszej gminy. Nagrody Wójta Gminy Biskupice otrzymało w sumie 13 uczniów, ze wszystkich szkół podstawowych.

W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Biskupice”, w 2022 r. stypendia Wójta Gminy Biskupice otrzymali następujący uczniowie placówek oświatowych Gminy:

 

I. SZKOŁA PODSTAWOWA W BISKUPICACH:

1) Maja Bodura kl. VIII

2) Daniela Kania kl. VIII

3) Gabriela Greczkowska kl. VIII

 

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W BODZANOWIE :

1) Michał Tontor klasa VIII

2) Martyna Stawarz kl. VIII

               

III. SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAZANACH:

1) Emilia Szydełko klasa VI

2) Michał Wilk klasa VIII

 

IV.  SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZEBIECZANACH:

1) Magdalena Jeleń klasa VIII

2) Michał Nieckarz klasa VII

3) Tomasz Irzyk klasa VIII

 

V. SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWKOWICACH :

1).  Patryk Synowiec VIII

 

VI. SZKOŁA PODSTAWOWA W TRĄBKACH:

1) Blanka Malinowska kl. VII

2) Alicja Wawrzyniak kl. VIII

 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Przewiń do góry