Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

RPGN.6840.11.2021

Tomaszkowice, dnia 22 czerwca 2022r.

 

WÓJT GMINY BISKUPICE

na podstawie §12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

 

INFORMACJĘ O WYNIKU PRZETARGU

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

21 czerwca 2022r. o godz. 10,00, w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biskupice, położonej w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 496/2.

 

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 496/2, o powierzchni 0,0181 ha (w tym użytek gruntowy: ŁIV- 0,0181 ha) położona w miejscowości Bodzanów, jednostka Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00047706/8.

 

  1. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Do przetargu zostały dopuszczone dwie osoby.

 

  1. Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  2.  

 

  1. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza: 13.000,00zł netto (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100). Do niniejszej kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

  1. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to kwota: 20.800,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych 00/100). Do niniejszej kwoty doliczony zostaje podatek od towarów i usług VAT 23%.

 

 

  1. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

Szymon LISZKA

 

Do pobrania:

PDFInformacja o wyniku przetargu (2).pdf (48,56KB)
 

 
 
Przewiń do góry