Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice  zaprasza dzieci i młodzież  Gminy Biskupice na zajęcia  sportowo - rekreacyjne, które prowadzone będą w miesiącach wakacyjnych tj. od 5 lipca do 24 sierpnia 2022 roku w następujących miejscowościach:

  • Szczygłów -  boisko sportowe  przy Świetlicy Środowiskowej, wtorek i środa  9.00 do 10.30
  • Zabłocie -  Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego, wtorek i środa  10.35 – 12.05
  • Sławkowice -  boisko sportowe, wtorek i środa 12.30 – 14.00

 

Zajęcia realizowane są  w ramach Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok.

 

Afisz - zajęcia wakacyjne - cała gmina-1.jpeg

 

 

Każdy uczestnik chcący brać udział w zajęciach musi posiadać uzupełnioną i podpisaną zgodę;

Przewiń do góry