Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku upływającym w dniu 30 czerwca br. terminem składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przypominamy właścicielom budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej o konieczności jej złożenia w ramach rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jest to ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, który ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym gromadzone są informacje na temat źródeł emisji.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku. Z kolei dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi
14 dni. Okres ten dotyczy również nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podawczym.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905


Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl lub u ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70 95/
(12) 289 70 80.

 

Przewiń do góry