Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Państwo, w lipcu i sierpniu br. wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) zostaną przeprowadzone badania społeczne służące m.in. monitorowaniu wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030.
 

Badanie ma na celu:

  • pozyskanie danych do określenia bazowych wartości wskaźników strategicznych, wpisanych do Strategii Metropolia Krakowska 2030,
  • poznanie opinii, priorytetowych potrzeb i postaw mieszkańców Metropolii Krakowskiej na temat różnych obszarów funkcjonowania gmin wchodzących w jej skład.

Zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów. Badania, prowadzone przez ankieterów Market Research World Anna Sojka, będą realizowane metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich
(tzw. CAPI) i będą realizowane:

  • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00,
  • w soboty w godz. 9.00 – 18.00.

Badania prowadzone będą na próbie pełnoletnich mieszkańców Metropolii Krakowskiej, aktualnie zamieszkujących w granicach administracyjnych poszczególnych gmin niezależnie od posiadanego meldunku. Będą one też spójne z prowadzonymi na terenie miasta Krakowa badaniami mieszkańców pn. Barometr krakowski. Badania mają charakter anonimowy, a ich wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego raportu.

Przewiń do góry