Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 06.07.2022  Gmina Biskupice otrzymała promesy inwestycyjne na realizację zatwierdzonych dwóch zdań.

Pierwsza z nich  w wysokości 4 050 000, 00 złotych dotyczy  zadania pn. „ Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biskupice wraz z inteligentnym zarządzaniem systemem oświetleniowym.”  Inwestycja  polegać będzie na wymianie  wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy LED.  Projekt przewiduje także montaż dodatkowych punktów LED na istniejących słupach oświetleniowych. Powstanie  też inteligentny system sterowania i zarządzania całą siecią.

Promesą, z rządowej puli, wsparte zostało też  zadanie pn.„ Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową wewnętrznych instalacji”.  Wsparcie finansowe  wynosi  3 825 000 złotych.  W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą,  przekazania placu budowy i rozpoczęcie inwestycji. Budynek szkoły  powiększy się o ok 300 m2, w podziale na 6 pomieszczeń. Będzie to dobudowa do głównego obiektu. Zagospodarowanie terenu obejmie modernizację parkingu, placu zabaw, powstaną nowe dojścia i chodniki. Teren będzie oświetlony. Konieczność rozbudowy placówki podyktowane jest zwiększoną liczbą osób, które w gminie Biskupice budują domy i wybierają ten rejon do życia. Wiąże się to też z napływem dzieci w wieku szkolnym. Z roku, na rok zauważalny jest duży wzrost liczby osób chętnych do podjęcia obowiązku szkolnego w szkołach na terenie naszej gminy.

Przewiń do góry