Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Za nami pierwsze spotkanie z właścicielami działek w miejscowości Przebieczany, w związku z nowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Od kilku miesięcy firma Mc Kwadrat – Studio Projektowe pracuje nad nową  koncepcją Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Biskupice.   W dniu  24 czerwca w Świetlicy w Przebieczanach odbyły się pierwsze konsultacje wstępnej koncepcji  MPZP dla miejscowości Przebieczany.

Na zaproszenie Wójt – Renaty Gawlik  w spotkaniu udział wzięli pracownicy biura projektowego (w tym główny projektant), którzy szczegółowo omówili założenia nowego dokumentu. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i właścicieli działek,  w projektowanym obrębie,  mogli porozmawiać o szczegółach powstającego dokumentu a także proponowanym przeznaczeniu działek. Do 22 lipca 2022r. (piątek)  strony  mogą wnosić uwagi dotyczące wstępnej koncepcji.

Przypominamy, że dokument jest wstępną propozycją przeznaczenia działek. Dopiero wspólnie wypracowany dokument będzie przesłany dla instytucji opiniujących i   uzgadniających, jak również do  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejne spotkania w sprawie pozostałych miejscowości  planowane są we wrześniu.  O dokładnych datach będziemy Państwa informować w sposób zwyczajowo przyjęty ( strona www.biskupice.pl, fb, aplikacja mobilna, tablice ogłoszeń).

 

 

Przewiń do góry