Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W dniu 24.06.2022r. Wójt Gminy Biskupice przy kontrasygnacie głównej księgowej – Agnieszki Walaszek podpisała umowę na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej Sławkowice – Niżowa nr 560008K”.

W ramach prac przebudowie poddany zostanie trakt  o długości ok 1 km. Zaplanowano wykonanie m.in. chodnika i kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie drogi (na niektórych odcinkach), przebudowę i uzupełnienie poboczy, umocnienie przydrożnych skarp (m.in. koszami kamienno-siatkowymi), przebudowę odcinka linii telekomunikacyjnej.

Łączny koszt inwestycji to kwota  4 540 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie do 2024 roku. W 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi przyznano kwotę 195 066 zł. W 2023 na ten cel do gminy wpłynie suma 2 574 208 złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769 274 zł. Zadanie finansowane jest na poziomie 65%, pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy.

 

loga rfd.png

 

 

 

Przewiń do góry