Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

22 lipca, w Kampusie Wielickim odbyły się powiatowe obchody Święta Policji z okazji 103. rocznicy powstania polskiej Policji. Była to również okazja, by uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla Policji oraz nagrodzić funkcjonariuszy za dotychczasową pracę.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Wieliczce zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Mirosława Stracha odbyły się 22 lipca br. w sali Kampusu Wielickiego w Wieliczce. Tegoroczna uroczystość zgromadziła funkcjonariuszy z powiatu wielickiego, szefów jednostek Policji z sąsiednich powiatów, a także przedstawicieli samorządów powiatowego i gminnych oraz instytucji współpracujących na co dzień  z wielicką komendą.

Gminę Biskupice reprezentowała Wójt - Renata Gawlik. W imieniu całej społeczności Gminy Biskupice, na ręce  Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Mirosława Stracha, złożyła życzenia wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom Komendy.

- " W imieniu samorządu składam podziękowania za Państwa wysiłek i zaangażowanie w utrzymanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wielickiego i niesienie pomocy tym, którzy w  chwili zagrożenia jej potrzebują. Praca policjanta jest szczególna - wymaga wielu poświęceń oraz niejednokrotnie  dużej odwagi.  Wymaga doskonałego przygotowania fizycznego i psychicznego, fachowości i profesjonalizmu. Życzę Państwu, aby na co dzień zawsze towarzyszyło poczucie dobrze spełnionego obowiązku, zaś kolejne lata przynosiły wiele radości, zdrowia i zadowolenia. Jednocześnie dziękuje za wzorową  współpracę Powiatowej Komendy Policji w Wieliczce z Gminą Biskupice. Wzajemne wsparcie  i dbałość o bezpieczeństwo mieszańców stanowi silny fundament dla ochrony ludzkiego życia i mienia. Życzę wytrwałości w realizacji codziennych zadań, zawodowych sukcesów oraz niegasnącej satysfakcji z pełnionej służby na rzecz społeczeństwa."

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in., insp. Robert Strzelecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  Adam Kociołek Starosta Wielicki, Henryk Gawor Wicestarosta Wielicki, Michał Hebda Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Adam Korta Starosta Bocheński,   Zbigniew Wojas Wójt  Gminy Gdów,  delegacja Kopalni Soli Wieliczka,  mł. bryg. mgr inż. Leszek Kasiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Andrzej Mruczek  Wiceprzewodniczący – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego, Paweł Tekliński-Cichy wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, komendanci sąsiednich jednostek Policji oraz ks. Jan Leśniak – Kapelan Policji Powiatu Wielickiego.

Obszerna relacja i galeria zdjęć : https://wieliczka.policja.gov.pl/kwi/aktualnosci/24706,Powiatowe-obchody-Swieta-Policji-w-Wieliczce.html

 

 

Przewiń do góry