Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przystępuje do budowania nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023- 2027. W dniu 22.08.2022r. od godziny 15:30 planowane jest spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Biskupice, które będzie miało na celu wypracowanie diagnozy obszaru oraz koniecznych obszarów interwencji na obszarze Gminy Biskupice. Serdecznie zapraszamy radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców do uczestnictwa na spotkaniu. Udział w spotkaniu pozwoli na uzyskanie przez Państwa informacji nt. nowej perspektywy finansowania oraz daje możliwość realnego wpływu na ostateczną formę dokumentu strategicznego.

Przewiń do góry