Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informacje kontaktowe:

W razie pytań zapraszamy do Urzędy Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj. poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 87 lub pod adresem e - mail: .

 

! NOWY HARMONOGRAM
odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych
na rok 2024

PDFHarmonogram odbioru odpadów styczeń grudzień 2024.pdf (829,97KB)
 

 

Druki do pobrania w formacie .pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi - druki.pdf (191,56KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.pdf (472,81KB)
PDFOświadczenie o zgodzie na dokonanie wizji lokalnej na terenie nieruchomości.pdf (259,90KB)
___________________________________________________________________________________


PDFWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości.pdf (23,42KB)
PDFWzór kwartalnego sprawozdania sporządzony przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.pdf (42,56KB)
PDFWzór kwartalnego sprawozdania sporządzony przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.pdf (205,93KB)
PDFWniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest.pdf (18,25KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     
 
 

 

 

 

  


 

 

Przewiń do góry