Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 w godzinach pracy tj.poniedziałek: 8.00 – 17.00, wtorek – czwartek; 7.30 – 15.30, piątek: 7.30-14.30, piętro I pok.3. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 85 lub pod adresem e - mail: .

 

 awaria_sieci_wodociagowej.jpegZgłoszenia awarii sieci wodociągowej

W przypadku awarii sieci wodociągowej zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy Biskupice nr tel. 12 289 70 85 (w poniedziałki 9.00 - 17.00, wtorki - czwartki 7.30 - 15.30, piątki 7.30-14.30) lub alarmowy -  668 238 108 lub 664 939 650.


 

Druki do pobrania w formacie.pdf

PDFWniosek o zawarcie umowy na dostarczenie wody.pdf (189,94KB)
PDFWniosek o korektę umowy na dostarczenie wody.pdf (272,03KB)
PDFWniosek o wydanie, zmianę, aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodono kanalizacyjnej dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w tym w zabudowie zagrodowej.pdf (717,73KB)
PDFWniosek o wydanie, zmianę, aktualizację warunków przyłączenia do sieci wodono kanalizacyjnej dla obiektów przemysłowych lub zespołu budynków.pdf (676,04KB)
PDFWniosek o uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego.pdf (709,05KB)
PDFWniosek o dokonanie odbioru przyłącza, sieci wod - kan.pdf (1,50MB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (628,69KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie.doc (52,00KB)


---------------------------------------------------------------------

DOCZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (40,00KB)
PDFWniosek - zgłoszenie serwisowe.pdf (267,24KB)

 

 

Informacja o zmianie cen i stawek opłat wynikających z obowiązującej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Biskupice

 

Szanowni Państwo,

w dniu 22.11.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krakowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Biskupice na okres 3 lat. W związku z powyższym przypominamy, że w okresie 01.01.2022 r. – 01.01.2025r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

INFORMACJA o zmianie cen za wodę 2022.jpeg

 

Przewiń do góry